Boh ťa môže vyslobodiť z hanby

Za svoju [predošlú] hanbu dostanete dvojnásobne. A za potupu [tvoji ľudia] plesať budú nad svojím podielom, a tak budú dedične vládnuť dvojnásobným [čo stratili] vo svojej zemi: budú mať večnú radosť. – IZAIAŠ 61:7

Premýšľal si niekedy, aký bol život Adama a Evy pred tým, ako zhrešili?

1. Mojžišova 2:25 nám hovorí, že Adam a Eva boli nahí v záhrade Eden a nehanbili sa. Verím, že tento verš mimo toho, že boli bez oblečenia taktiež naznačuje, že boli k sebe úplne otvorení a úprimní – neskrývali sa za žiadne masky, nehrali žiadne hry. Mali slobodu byť sami sebou, pretože nemali pocit hanby. Keď však zhrešili, skryli sa (pozri 1.Mojžišova 3:6-8).

Keby Ježiš nedokonal dielo na kríži, všetci by sme museli žiť s ohromnou hanbou z hriechu. Kvôli Jeho obeti dostalo ľudstvo príležitosť radovať sa z dokonalej slobody medzi sebou aj Bohom.

Žiaľ, väčšina z nás žije s bremenom hanby, hoci nám Slovo Božie zasľubuje a uisťuje nás, že môžeme byť z toho slobodní (pozri Izaiáš 61:7).

Boh ťa môže vyslobodiť z hanby. Modli sa a popros Ho, aby ťa vyslobodil z hanby, ktorá sa snaží v tebe vzmáhať.

Modlitba

Pane, prijímam slobodu od hanby, ktorú si pre mňa vykúpil na kríži. Už žiadne skrývanie, žiadne pocity menejcennosti. Vymazal si môj hriech a teraz už chcem žiť slobodný a otvorený pred Tebou

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon