Boh ťa podporuje

Boh ťa podporuje

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý (láskavý, milosrdný a dávajúci priazeň). Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju [žehnajúcu] tvár a nech ti dá pokoj… —4. MOJŽIŠOVA 6:24-26

Potrebujeme ľuďom hovoriť slová uznania a uistenia. Potrebujeme oživiť toto požehnanie zo 4. Mojžišovej 6:24-26: „Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý (láskavý, milosrdný a dávajúci priazeň). Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju [žehnajúcu] tvár a nech ti dá pokoj…“.

Inými slovami povedané, Boh sa na teba usmieva. Rozmýšľaj o tom. Vždy, keď sa na niekoho usmievaš, tak mu hovoríš: „Podporujem ťa. Prijímam ťa. Si skvelý.“

Boh ťa nielen podporuje, On sa na teba aj usmieva. Miluje ťa! Potrebuješ to hlboko zakoreniť v svojom srdci, aby ti to nikdy nikto nezobral.

Keď si zakorenený v Božej láske, tak ti Boh pomôže povstať vo viere a kráčať v poslušnosti k Nemu. Nemôžeš ho predbehnúť a robiť dobré skutky sám. Musíš poznať Slovo, aby si vedel, kým si v Kristovi.

V Žalme 18:20 Dávid povedal: „…lebo má vo mne záľubu.“ Dávid nebol dokonalý, ale vedel, že Boh sa z neho teší. Boh sa aj z teba teší. Dostaň túto pravdu do svojho vnútra. Usmieva sa na teba a veľmi ťa miluje. Boh ťa podporuje.


Modlitba

Bože, tak veľmi Ti ďakujem, že ma miluješ a podporuješ. Ďakujem Ti, že sa na mňa usmievaš. Tvoja láska zmenila a mení môj život, zatiaľ čo rastiem v Tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon