Boh usmerní tvoju cestu

Boh usmerní tvoju cestu

Hospodin vedie kroky muža, tie sú pevné, a záľubu má v jeho obcovaní. —Žalm 37:23

Kresťanský život môžeme prirovnať k ceste. Duch Svätý je náš sprievodca. Denne nás vedie. Neustále nás vedie do toho, čo je pre náš život najlepšie. Kľúč k úspešnej a radostnej ceste je nasledovať Ho.

Čo to znamená nasledovať Boha? Jednoducho to znamená poslúchať Ho, nasledovať Jeho vedenie a robiť to, čo povie.

Veľakrát predbiehame Boha. Možno si myslíme, že my najlepšie poznáme smer, sme netrpezliví s Jeho načasovaním a zle odbočíme, lebo to vyzerá na skratku. Problémom je, že keď si uvedomíme, že tá cesta vedie do slepej uličky, musíme sa vrátiť späť tam, kde sme zišli z kurzu.

Dobrou správou je, že Boh je tam a čaká, aby znovu prevzal vedenie a ukázal nám správnu cestu, po ktorej máme ísť.
Pán má každú z našich ciest perfektne naplánovanú. Potrebujeme plne porozumieť, že nás miluje, že je dobrý a spravodlivý a my Mu môžeme dôverovať.

Môžeme Mu dôverovať, že nás povedie správnym smerom. Môžeme Mu dôverovať, že nás zastaví, keď zablúdime a nasmeruje späť na správne miesto. Môžeme Mu dôverovať ohľadom ostatných ľudí na našej ceste. Môžeme Mu dôverovať s naším životom… bodka.

Nasleduj vedenie Ducha Svätého, pretože pozná cestu a vždy zostane s tebou. Dôveruj Mu, že ťa povedie do všetkého dobrého, čo pre tvoj život naplánoval ešte predtým, ako si sa narodil. A užívaj si cestu.


Modlitba

Bože, Tvoje Slovo hovorí, že usmerňuješ kroky človeka. Dôverujem Ti, že ma vedieš po ceste, ktorú pre mňa máš a viem, že aj keď vybočím z cesty, Ty budeš vždy tam, aby si mi pomohol dostať sa späť a pokračovať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon