Bojujte Proti Strachu Modlitbou

Bojujte proti strachu modlitbou

Takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? Židom 13:6

Strach útočí na každého. Je to spôsob, akým sa nám nepriateľ snaží zabrániť radovať sa zo života, za ktorý Ježiš zomrel. Ak sa poddáme strachu, otvoríme dvere nepriateľovi a zatvoríme dvere Bohu.
Namiesto toho, aby sme sa poddali strachu, môžeme sa naučiť odvážne vyznávať, že Boh je náš Pomocník, naše Útočisko a naša Pevnosť.

Biblia nás učí bdieť a modliť sa. Matúš 26:41 hovorí: „Bdejte (dávajte pozor, buďte opatrní a aktívni) a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.“

Hlavným odkazom tejto pasáže je, že máme dávať pozor na seba a na útoky, ktoré nepriateľ používa proti našej mysli a našim emóciám. Keď odhalíme tieto útoky, môžeme sa okamžite modliť. Moc je v našich životoch uvoľnená vtedy, keď sa modlíme a nie vtedy, keď rozmýšľame, že sa budeme modliť neskôr.

Povzbudzujem vás, aby ste bdeli a modlili sa. Verím, že toto rozhodnutie vám prinesie viac radosti a pokoja do vášho každodenného života.


Na to, aby sme žili v skutočnom víťazstve, je dôležité, aby sme sa zasvätili modlitbe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon