Božia cesta nie je príliš ťažká.

Koreň odmietnutia

Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie územím Filištíncov, hoci bola kratšia. Boh totiž povedal: „Keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod oľutovať a vrátiť sa do Egypta.“ 2. Mojžišova 13:17

Boh viedol deti Izraela dlhou a ťažkou cestou v púšti, pretože vedel, že nie sú pripravení na bitky, ktorým musia čeliť, aby získali Zasľúbenú zem. Najprv potreboval v ich životoch urobiť prácu – naučiť ich kto On je, a že sa nemôžu spoliehať sami na seba.

Môžete si byť istí, že kdekoľvek vás Boh povedie, je schopný vás udržať. Nikdy nedovolí, aby proti nám povstalo niečo silnejšie, ako dokážete uniesť. Nemusíme žiť v neustálom boji, ak sa naučíme spoliehať, že On nám neustále dáva silu, ktorú potrebujeme.

Ak viete, že vás Boh požiadal, aby ste niečo urobili, nevzdajte to, pretože je to ťažké. Keď sú veci ťažké, trávte viac času s Ním, viac sa o Neho opierajte a prijímate od Neho viac milosti (Židom 4:16). Milosť je Božia moc, ktorá k vám prichádza zadarmo, aby cez vás urobila to, čo nemôžete urobiť vy sami.

Boh vie, že ľahká cesta nie je pre nás vždy najlepšia. Preto je také dôležité, aby sme nestrácali odvahu, neunavili sa a nezoslabli.


Satan vie, že ak nás môže poraziť v našej mysli, môže nás poraziť v našich životoch.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon