Božia láska – agapé

Božia láska - agapé

Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. – JÁN 3:16

Biblia hovorí o rôznych druhoch lásky. Existuje grécke slovo „fileo“, ktoré znamená „priateľstvo alebo nežná náklonnosť“. Ďalej existuje „eros“, čo znamená „vášnivá láska“, ktorú cítime k milencovi. Existuje aj tretí druh – vyšší druh lásky.

„Agapé“ je druh lásky, ktorú Boh má k svojmu Synovi a k ľuďom. Je to obetavá láska. Láska, ktorú vidíme v Jánovi 3:16: „Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal…“

Existuje veľa veršov na túto tému. Mal by si si sadnúť a osobne si to naštudovať. Ďalší verš, ktorý učí o koncepte „agapé“ lásky je v Matúšovi 5:44. Hovorí, že máme milovať nepriateľov a modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú.

Nie je ťažké modliť sa za ľudí, ktorí sú k tebe dobrí. To ťa však nenabáda modliť sa za ľudí, ktorí ťa zranili. Je ľahšie ísť von s priateľmi z cirkvi. Je však ťažšie vyhľadať takú osobu, ktorá vyzerá nešťastne a opustene a potom ju chvíľu počúvať. To je „agapé láska“. Je to obetovanie svojho pohodlia kvôli spravodlivému skutku.

Môžeš milovať ľudí „agapé láskou“ napríklad tým, že budeš k nim trpezlivý, porozumieš im, povieš im niečo povzbudzujúce či naopak nepovieš zlé. Ako ľudia sme zo svojej podstaty sebeckí, neustále sa pýtame: „A čo ja?“. Je čas vyhlásiť vojnu sebectvu mocou „agapé lásky“.

Ak študujeme Písmo a rozumieme, čo hovorí o láske, tak buďme dobrými a vedome milujme ľudí. Nech Božia láska „agapé“ preteká z teba na ostatných.


Modlitba

Pane, Tvoja mocná láska „agapé“ je úžasná. Posilni ma pri vyhlasovaní vojny sebectvu a rozhodovaní sa vedome žiť život „agapé“ lásky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon