Božia láska sa nezakladá na pocitoch

A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. – RIMANOM 5:5

Je nemožné, aby ľudská láska bola taká bezpodmienečná ako Božia láska. Ale ako veriaci v Ježiša Krista máme v sebe Božiu lásku. Túto lásku môžeme nechať voľne prúdiť bez podmienok. Naša láska zlyháva, ale Božia nie. Naša láska končí, ale Božia nie.

Niekedy zisťujem, že hoci nemôžem milovať človeka vo svojej vlastnej sile, ale som toho schopná Božou láskou. Pravá Božia láska nezávisí od pocitov – je založená na rozhodnutí. Nezakladá sa na tom, či si to daná osoba zaslúži alebo nie. Je absolútne oslobodzujúce, byť schopný milovať ľudí bez toho, aby sme sa zastavili a pýtali sa, či si to zaslúžia.
Ľudská láska závisí od pocitov. Milujeme ľudí, pretože boli k nám dobrí alebo nás oni prví milovali. Takáto láska príde aj odíde.

Božia láska je úplne iná. Nezakladá sa na ničom inom, len na samotnom Bohu. Keď prijmeme Krista ako svojho Spasiteľa, Božia láska je vyliata do našich sŕdc skrze Ducha Svätého. Vylej dnes Božiu lásku na druhých.

Modlitba

Bože, moja láska sa môže vyčerpať, ale Tvoja nikdy. Budem naďalej čerpať z Tvojej nekonečnej lásky, aby som ju mohol dávať druhým bez toho, aby som sa obával, či si ju zaslúžia alebo nie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon