Božie načasovanie je správne načasovanie

Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli [ľudia] dokonalí a celí bez úhony [bez chýb], aby ste v ničom nemali nedostatok. JAKOB 1:2-4

Zvyčajne nevidíme, keď sa to deje, ale Boh v zákulisí pripravuje Jeho dokonalý plán pre naše životy. Hoci my chceme výsledky hneď teraz, rozvoj charakteru si vyžaduje čas a trpezlivosť.

Biblia hovorí, že trpezlivosť robí v našom živote životne dôležitú prácu. Keď čakáme na Boha, On nás robí plné rozvinutými a celistvými, nič nám nechýba. Zistila som, že trpezlivosť je viac než len schopnosť čakať. Je to schopnosť udržať si počas čakania dobrý postoj. Toto praktické ovocie Ducha pochádza z blízkeho vzťahu s Bohom, ktorý sa prejavuje pokojným, pozitívnym postojom aj napriek okolnostiam.

Božie načasovanie zvyčajne nie je našim načasovaním. My sa ponáhľame, ale Boh nie. Potrebuje čas, aby urobil veci správne – predtým, než sa pokúsi postaviť budovu, najprv položí základ. Sme Božia budova vo výstavbe. On je Majster Staviteľ a vie čo robí.


Keď sa cítite netrpezliví, nezabudnite, že Božie načasovanie je vždy dokonalé!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon