Buď Božím hlasom!

Buď Božím hlasom!

Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni [dobre – či už zjavné alebo nie], nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí. —1. PETER 3:10

Ak uchopíš a porozumieš moci slov, ktoré hovoríš, môže to zmeniť smerovanie tvojho života! Tvoje ústa sú mocným nástrojom, či už pre Boha, alebo nepriateľa. Inými slovami povedané, buď môžeš rozprávať pozitívne, povznášajúce, povzbudzujúce veci do svojho života, alebo negatívne, ponuré a odrádzajúce veci.

Neverím, že niekto z nás chce byť ústami pre diabla. Faktom je, že ústa môžu byť použité na požehnanie alebo ničenie, a to nielen našich životov, ale aj životov ostatných ľudí. Videla som to vo svojom vlastnom živote. Boli chvíle, keď skoro všetko, čo som povedala, bolo negatívne.

Svätý Duch ma ale naučil, ako používať tvorivú silu Božieho Slova. Naučila som sa, ako hovoriť k horám a nie o horách vo svojom živote. Čo tým myslím? Že som sa naučila aplikovať pravdu Jeho Slova do svojich okolností, a po čase som uvidela pozitívne a trvalé výsledky.

Ústa sú ako pero a tvoje srdce ako tablet. Keď znovu a znovu niečo opakuješ, dostane sa to do tvojho vnútra, a stane sa to tvojou súčasťou. Už sa nemusíš snažiť to robiť, už si to ty.

Oveľa radšej by som bola Božím hlasom ako nepriateľovým. Chcem hovoriť Jeho pravdu a užívať si svoj život.

Prvý Peter 3:10 hovorí, „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni… zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.“.

Chceš si užívať život? Potom používaj svoje ústa, aby hovorili Božie veci do tvojho života!


Modlitba

Pane, viem, že moje ústa sú mocným nástrojom, ktoré môžu byť použité pre Teba alebo pre nepriateľa. Podriaďujem Ti svoje ústa. Ukáž mi, ako hovoriť Tvoje pravdy do svojho života a do životov iných.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon