Byť zlomeným

Byť zlomeným

V čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery,… na chválu, na česť a na slávu… – 1.PETER 1:6-7

Slovo zlomenosť môže u niektorých ľudí vyvolávať strach, ale v skutočnosti to nie je zlé slovo. Boh netúži zlomiť nášho ducha, ale chce zlomiť tú vonkajšiu škrupinu, telesnosť, ktorá Mu bráni byť tým, kým chce v nás a skrze nás byť. Chce zlomiť veci ako pýcha, vzbura, sebectvo a nezávislosť. Boh túži, aby sme boli úplne závislí na Ňom. Zdá sa, že utrpenie nás do toho bodu dostane.

Niekedy sa zdajú byť ľudia prekvapení, že musia prejsť obdobím skúšok alebo utrpenia. Hoci sa verne učíme a poslúchame Slovo, skúšky aj tak prídu. Niekedy skúšky prichádzajú len na preskúšanie a očistenie našej viery.

Keď tieto skúšky prídu, prijmi ich, pretože vedú ku skutočnej zlomenosti. Boh chce, aby sme žili Duchom, nie podľa tela a je to omnoho ľahšie, keď Mu dovolíme zlomiť naše hriešne a sebecké zlozvyky alebo vlastnosti, ktoré nás zadržujú od Neho.
Chceš byť blízko Boha? Potom prijmi zlomenosť, ktorá ťa povedie k väčším veciam v budúcnosti.


Modlitba

Duchu Svätý, uvedomujem si, že niekedy potrebujem byť zlomený. Možno to nebude pohodlné, ale pozývam Ťa, aby si ma zlomil a zbavil ma všetkého, čo ma zadržuje od Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon