Čakaj na pokoj

Čakaj na pokoj

„Chcem počuť [s očakávaním], čo hovorí silný Boh Hospodin. Lebo isteže hovorí pokoj svojmu ľudu a svojim svätým…“ (ŽALM 85:9)

Keď Boh rozpráva, dáva nám hlboký pocit vnútorného pokoja pre potvrdenie, že to, čo počujeme, je skutočne od Neho. Aj keď hovorí, aby nás pokarhal, Jeho Duch Pravdy zanecháva v našich dušiach upokojujúci pocit útechy.

Keď s nami rozpráva náš nepriateľ, klamár, on nám nemôže dať pokoj. Keď sa pokúšame vyriešiť veci naším vlastným spôsobom, nemôžeme cítiť pokoj, pretože „telesná myseľ [ktorá je bez Ducha Svätého] je smrť [smrť zahŕňajúca utrpenia vyplývajúce z hriechu teraz i v budúcnosti]. Ale myseľ Ducha [Svätého] je život a [duša] pokoj [teraz i naveky]“ (Rimanom 8:6).

Kedykoľvek veríte, že počujete rozprávať Boha alebo sa rozhodujete na základe niečoho, o čom veríme, že Boh povedal, použite mierku pokoja. Ak nemáte pokoj v tom, ako máte byť vedený tým, čo ste počuli, tak potom nepokračujte. Môžete len jednoducho povedať: „V tejto chvíli nemám pokoj, preto je pre mňa nerozumné v tom pokračovať.“

Vždy počkajte, kým sa vaša duša naplní pokojom, predtým než urobíte niečo, o čom si myslíte, že vám hovorí Boh. Pokoj je potvrdením toho, že skutočne počujete od Boha, a že načasovanie je správne na to, aby ste to urobili. Pokoj vám dáva dôveru a vieru, ktorá vám umožňuje byť poslušnými Božím pokynom.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Čakaj na pokoj skôr, než niečo urobíš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon