Čakanie na Pána

Naša duša očakáva [intenzívne] na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. ŽALM 33:20

V našej instantnej a rýchlej spoločnosti často chýba duchovná disciplína čakania na Pána. Chceme mať všetko, čo chceme a chceme to hneď! Avšak, ak sa vždy tak ponáhľame, prídeme o blízke spoločenstvo s Bohom, ktorého rozvoj si vyžaduje čas. Boh chce hovoriť k našim srdciam, ak budeme trpezliví a budeme počúvať.

Eliáš bol muž, ktorý poznal tajomstvo trpezlivosti. Po zabití Baalových prorokov dostal Eliáš cennú lekciu o čakaní na Boha. Pán povedal Eliášovi, aby sa postavil na vrch a čakal. Prišiel veľký vietor, potom prišlo veľké zemetrasenie a veľký oheň, ale v žiadnom z nich nebol Pán. Zamyslite sa nad tým, čo hovorí 1.Kráľov 19:12: „A po zemetrasení oheň; ale ani v ohni nebol Hospodin. A po ohni bolo počuť tichý hlas jemný.“ (ROH) Pán hovoril tichým, jemným hlasom po vetre, zemetrasení a po ohni. Keby bol Eliáš v modlitbe netrpezlivý, nepočul by Pánov hlas.

Dávid sa tiež naučil čakať v dome Pánovom a „v Jeho dome… rozjímať…“ (Žalm 27:4). Aby sme sa mohli efektívne modliť, môžeme sa rozhodnúť trpezlivo čakať a počúvať Jeho Slovo. Čakaním a počúvaním odvedieme pozornosť od seba samých a zameriame ju na Toho, ktorý je odpoveďou na všetky naše potreby.


Často sa Božia moc najmocnejšie hýbe v tichu. Dovoľte Svätému Duchu, aby vás naučil, ako čakať v Jeho prítomnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon