Čas na zmenu

Čas na zmenu

„No, my všetci… meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, jako od Ducha Pánovho.“ (2.KORINŤANOM 3:18)

Tento verš pre dnešok nám hovorí, že potrebujeme Božie slovo a Božieho Ducha, ktorí pracujú v našich životoch, aby sme my mohli zažívať zmeny, ktoré Boh chce do našich životov priniesť.

Každý, kto príde ku Kristovi, potrebuje zmenu. Určite nechceme zostať rovnakí akí sme boli, kým sme Ho nepoznali, však? Môžeme a mali by sme túžiť po zmene, ale musíme si tiež uvedomiť, že nemôžeme zmeniť sami seba. Musíme sa úplne spoliehať na moc Ducha Svätého, že nám bude hovoriť o zmenách, ktoré sú potrebné, aby ich priniesol do našich životov. Ako veriaci, samozrejme, musíme spolupracovať na diele, ktoré v nás robí, ale tiež si musíme pamätať, že On je ten, kto mení. Mnohokrát s nami bude rozprávať o zmenách, ktoré chce urobiť v našich životoch, takže musíme udržať svoje srdcia citlivé na Jeho hlas, aby sme mohli pohotovo reagovať, keď nás bude premieňať „z jedného stupňa slávy na druhý“.

Keďže Boh pracuje v našich životoch rôznymi spôsobmi, jedným zo spôsobov ako Ho môžeme počuť je, že sa cítime nepríjemne, keď robíme niečo, čo sa Mu nepáči. Kedykoľvek chce Duch Svätý zmeniť niečo v nás alebo v našom správaní, všetko čo musíme urobiť je poddať sa Mu a On začne pracovať. Len povedzte: „Nech sa stane Tvoja vôľa, Pane, nie moja.“


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Spoľahni sa na Ducha Svätého, že prinesie do tvojho života zmeny, ktoré sú potrebné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon