Chýbajúci odkaz

Chýbajúci odkaz

A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb… ZACHARIÁŠ 12:10

Posolstvo o Božej milosti bolo tým najdôležitejším posolstvom, ktorým mi Duch Svätý slúžil. Celá moja kresťanská skúsenosť bola bojom až dovtedy, kým som sa nedozvedela o duchovnej sile milosti. Učiť ľudí viere a neučiť ich milosti je podľa mňa „chýbajúcim článkom“ na ceste viery mnohých ľudí.

Milosť je moc Ducha Svätého, ktorá je k dispozícii, aby urobila čokoľvek, čo je potrebné urobiť v našom živote, je to sila priniesť a udržať zmenu. Je to Božia schopnosť, ktorá k nám prichádza slobodne, na požiadanie. Božia milosť sa prijíma skrze vieru. Viera nie je cenou za ktorú sa kupujú Božie požehnania, ale je to ruka ktorá ich prijíma.

Už len to, že počujem slovo „milosť“ je pre mňa upokojujúce. Vždy si pamätajte, že keď sa cítite frustrovaní, je to preto, že ste vstúpili do svojho vlastného úsilia a potrebujete sa vrátiť späť do Božej moci.

Milosť vás posilní a upevní, zatiaľ čo skutky tela vás oslabia, budete bezmocní, frustrovaní a zlostní. Spoliehajte sa na Boha vo všetkom, čo robíte dnes a každý deň, lebo bez Neho nemôžete robiť nič (Ján 15:5).


Prijmite nielen milosť, ktorá zachraňuje, ale prijmite milosť, milosť a ešte viac milosti, aby ste mohli žiť víťazne a oslavovať Ježiša vo svojom každodennom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon