Čo je viera?

Hľa, nadutá je, nie je priama jeho duša v ňom, ale [nekompromisne] spravedlivý bude žiť svojou vierou. – HABAKUK 2:4

Viera je slovo, ktoré často používame, ale niekedy ju príliš komplikujeme. Viera jednoducho znamená „presvedčenie alebo absolútna dôvera“, ale aj lojalitu a záväzok.

Viera nie je obrovský, komplikovaný koncept, z ktorého by sme mali byť vystresovaní. Skutočná viera v Boha jednoducho uznáva, že posolstvo o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní je absolútne pravdivé. Deje sa to, keď hovoríme: „Nielenže mi to dáva zmysel, ale som ochotný na tom postaviť svoj život.“

Biblia hovorí, že nekompromisne spravodlivý bude žiť vierou a vernosťou. Jednou z možnosti, ktorá nám napadne ohľadom nekompromisne spravodlivých, že sú to tí, ktorí boli ospravedlnení skrze smrť Ježiša Krista na kríži.

Vierou sme ospravedlnení a Boh s nami zaobchádza ako so svojimi vlastnými deťmi.

Povzbudzujem ťa dnes, aby si sa vrátil späť k základom viery. Vedz, že keď uveríš v Neho, si ospravedlnený. Ži v dôvere Bohu, ktorý ťa zasahuje láskou a otvorenou náručou, pripravený prijať ťa a milovať takého, aký si.

Modlitba

Pane, som taký vďačný, že Ti môžem veriť a byť „nekompromisne spravodlivým“. Dnes žijem vierou v Teba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon