Čo najlepšie využi svoj čas

Čo najlepšie využi svoj čas

Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri, (rozumní, inteligentní ľudia) vykupujúc si čas [využitie každej príležitosti], lebo dni sú zlé. —EFEŽANOM 5:15-16

Čas naozaj letí, že? V iných situáciách sa zdá, že sa vlečie! Bez ohľadu na to, či vnímame, že čas letí alebo sa vlečie, každý z nás je iba určitý čas na tejto zemi. Vzhľadom na to, sa ťa chcem opýtať: „Čo robíš so svojím časom?“

Čas je dar od Boha! Denne vidím, ako sa nám Boh venuje, aby nás premenil na takých, akých nás chce mať. Následne nám, vo svojej milosti a milosrdenstve, dáva čas na zosúladenie sa s Jeho prácou v našich životoch, aby sme mohli zažívať Jeho dobrotu.

Opýtaj sa sám seba: „Súhlasím s tým, čo Boh vo mne koná? Zápasím, bojujem a robím veci vlastným spôsobom?“

Môžem ťa ubezpečiť, že ak bojuješ s Bohom, tak len strácaš čas. Ak s Ním súhlasíš, tak využívaš čas na veľké veci.

Pamätaj, Boh je milostivý. Má svoj čas. Mohli by sme si myslieť, že Mu to trvá veľmi dlho. Pritom On vo svojej dobrote iba čaká na nás, aby sme sa zosúladili s Jeho prácou, ktorú v nás robí. On sa neponáhľa. On je trpezlivý. Naše boje iba zdržujú náš pokrok.

Možno práve teraz je ten správny čas, aby si zmenil názor, pozeral a robil veci novým spôsobom… získal novú víziu na život… obnovil vieru a dôveroval Tomu Jedinému, ktorý neustále pracuje v nás a pre naše dobro.

Povzbudzujem ťa, aby si dôveroval Bohu a venoval čas na zosúladenie sa s Jeho prácou vo svojom živote. Dovoľ Mu, aby ti ukázal svoj zámer s Tebou. Vedz vo svojom srdci, že má veľké plány a nie je dôležité, ako dlho to bude trvať. On ťa miluje a chce pre teba len to najlepšie.


Modlitba

Pane, nechcem premrhať čas bojovaním s Tebou. Chcem sa zhodnúť s tým, čo vo mne robíš. Ďakujem Ti, že keď začnem mrhať svojím časom, tak mi vždy pripomenieš, že ma miluješ a Tvoje načasovanie je vždy najlepšie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon