Dar jazykov

Dar jazykov

„Lebo jednému sa dáva skrze Ducha… druhy [neznámych] jazykov…“ (1.KORINŤANOM 12:8,10)

Niektorí veriaci v tele Kristovom sú známi tým, že pôsobia v daroch Ducha viac ako tí, ktorí sú z iných náboženských prostredí. Niektoré cirkevné skupiny pravidelne vyučujú o krste, daroch Ducha a často vidia pôsobenie darov. Niektoré však o nich nevyučujú a dokonca ani neveria, že sú dostupné pre kresťanov v dnešnej dobe. Tieto dary sú jednoznačnou súčasťou Písma a mali by ich študovať a hľadať všetci tí, ktorí veria v Ježiša Krista.

Hovorenie v jazykoch je hovorenie duchovným jazykom, jedine Boh mu rozumie, ale ten kto hovorí a ani iní, mu nemusia rozumieť. Hovorenie v jazykoch je užitočné pre osobnú modlitbu a spoločenstvo s Bohom. Je užitočné aj na spoločných stretnutiach, ale musí byť sprevádzané duchovným darom výkladu jazykov (pozri 1.Korinťanom 14:2, 27-28).

Ignorovanie darov Ducha môže zabrániť zneužívaniu týchto darov, k čomu niekedy dochádza, ale tiež to zatvára dvere k nespočetným požehnaniam, ktoré ľudia zúfalo potrebujú vo svojom každodennom živote.

Musím povedať, tak ako to povedal aj Pavol v 1.Korinťanom 14:18, že som rada, že hovorím v jazykoch a ďakujem Bohu za tento dar. Veľa času strávim hovorením v jazykoch, pretože ma to duchovne posilňuje, zlepšuje sa môj dôverný vzťah s Bohom a umožňuje mi to jasnejšie počuť Jeho hlas.

Je zrejmé, že Pavol hovoril v jazykoch. Všetci 120 učeníci, ktorí boli naplnení Duchom Svätým v deň Letníc, hovorili inými jazykmi. Aj iní veriaci, ktorí boli pokrstení Duchom Svätým, ako je zaznamenané v knihe Skutkov, hovorili v jazykoch. Prečo by sme, vy aj ja nemali pôsobiť v tomto dare Ducha?


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Buď otvorený darom Ducha Svätého a nikdy sa neuzatváraj pred učením sa nových vecí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon