Dávať ostatných na prvé miesto

Lebo mocou milosti (nezaslúženej Božej priazne), ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba [nemal o sebe prehnanú mienku vlastnej dôležitosti],…. RIMANOM 12:3

Pokora, ktorá sa prejavuje tým, že si nemyslíme, že sme lepší ako ostatní ľudia, nám vždy pomáha správať sa k ľuďom s rešpektom a láskavosťou. V Matúšovi 7:12 nám Ježiš dal pokyn, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým jednáme s každým človekom s ktorým sa počas dňa stretneme – priateľmi, rodinou, spolupracovníkmi a dokonca aj tými ľuďmi, ktorí k nám nie sú láskaví.

Ježiš povedal: „Čokoľvek si prajete, aby iní robili vám a pre vás, robte to im a pre nich, lebo toto je Zákon a Proroci.“ Je to jednoduchý koncept a skvelý spôsob, ako žiť život. Aby sme mohli zažívať to najlepšie od Boha pre náš život, musíme sa k ľuďom správať tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám. Najprv by sme mali zistiť potreby matiek a nájsť spôsob, čo môžeme urobiť, aby sme im poslúžili.

Naše životy budú horšie, ako Božie najlepšie, ak budeme pohltení „sami do seba“. Sebeckosť nám bráni vidieť potreby iných a spôsobuje, že nemáme požehnania, ktoré prichádzajú, keď slúžime ostatným. Nemusíme úplne zabudnúť na svoje vlastné potreby, ale môžeme zahnať sebeckosť tým, že nebudem vždy myslieť len na svoje vlastné potreby na prvom mieste.


Ak sa začnete k ľuďom okolo vás správať s láskou, láskavosťou a rešpektom, budete prekvapení, ako veľmi to ovplyvní to, ako sa oni budú správať k vám.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon