Dobrý Boží plán

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni [môjho života]boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. ŽALM 139:16

Boh mal pre každého z nás pripravený dobrý plán predtým, ako sme sa objavili na tejto planéte. Jeho jedinečný plán pre každého z nás nie je plánom zlyhania a plánom plným nešťastia každého druhu.

V Jánovi 10:10 Ježiš povedal: „Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.“ Diabol prichádza, aby zničil to dobré, čo pre nás Boh zamýšľal a my mu musíme vytrvalo vzdorovať.

Boží dobrý plán mohol byť vo vašom živote narušený, ale ešte nie je neskoro! Boh sa k vám práve teraz naťahuje a ponúka vám, že vám vráti všetko, čo nepriateľ ukradol, a dá vám dvojité požehnanie pre vaše predchádzajúce problémy (Zachariáš 9:12). Požiadajte Ho, aby to urobil a pozorujte, ako On pracuje vo vašom živote.


Boh pre vás urobí to, čo vy nemôžete urobiť sami pre seba.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon