Dobrý Pastier

Dobrý Pastier

„a keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi, a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas.“ (JÁN 10:14)

Počuť, ako k nám Boh hovorí, je našim právom a výsadou, ako veriacich. Boh nám dáva schopnosť, aby sme rozpoznali Jeho hlas od hlasu podvodníkov. Toto rozlišovanie paralelizuje s inštinktívnou prirodzenosťou oviec, ktoré rozpoznajú hlas svojho pastiera, ako to čítame vo verši pre dnešný deň.

Ak naozaj patríme Bohu, budeme schopní rozpoznať Jeho hlas od hlasov, ktoré by nás chceli voviesť do klamstva. Mali by sme sa naučiť rozpoznávať povahu vecí a poznať Boží charakter.

Som zarmútená, keď počujem, ako ľudia hovoria: „Boh mi povedal, aby som to urobil,“ napriek tomu, že je zrejmé, že dobrý pastier by im nikdy nepovedal, aby urobili to, čo robia. Raz som spoznala jednu ženu, ktorej duchovný vedúci povedal, že jeden muž a ona boli Bohom vybraní, aby sa vzali. Problém bol v tom, že ten muž už bol ženatý. Smutné na tom bolo to, že ona tomu uveria a povzbudila toho muža, aby sa rozviedol s manželkou, aby mohli byť spolu. Bolo to bezbožné, hlúpe a nikdy to nemohla byť Božia vôľa, pretože je to v rozpore s Božím Slovom.

Ľudia sa často pýtajú: „Ako si môžem byť istý, že to, čo počujem, je Boží hlas?“ Rozdiel medzi Jeho hlasom a hlasom klamstva rozpoznáme ak naozaj spoznáme Jeho charakter, povahu a to, ako pred nami viedol iných ľudí. Ježiš povedal o svojich ovečkách: „Ale za cudzím nikdy [v žiadnom prípade] nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích.“ (Ján 10:5)


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nikdy nedovoľ, aby ťa ovládali emócie, špeciálne vtedy, keď ťa vedú do vecí, ktoré sú v rozpore s Božím Slovom alebo s Božím charakterom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon