Dôležitosť príhovoru

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. EZECHIEL 22:30

Prihovárať sa znamená postaviť sa do medzery za niekoho iného, prihovárať sa za jeho prípad pred Božím trónom. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k narušeniu vzťahu ľudí s Bohom, máme výsadu postaviť sa do tohto narušenia, medzery a modliť sa za nich. Môžeme sa za nich prihovárať a očakávať, že ich budeme vidieť utešených a povzbudených, kým budú čakať. Môžeme tiež očakávať skorý prielom v súvislosti s naplnením ich potrieb. Neviem, čo by som robila, keby sa za mňa ľudia neprihovárali. Prosím Boha, aby mi dal ľudí, ktorí sa budú prihovárať za mňa a za naplnenie služby, do ktorej ma povolal. Vzájomne potrebujeme prihovorené modlitby ostatných.

Modlenie sa za iných je ekvivalentom zasievania semena. Ak máme žať úrodu, musíme zasiať semeno (Galaťanom 6:7). Zasiať semeno do životov iných ľudí prostredníctvom príhovoru je jedným zo spoľahlivých spôsobov, ako zožať úrodu v našom vlastnom živote. Zakaždým, keď sa modlíme za niekoho iného, pozývame Boha, aby pracoval nielen v živote tohto človeka, ale aj v našom.


Príhovor je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako pokračovať v službe Ježiša Krista, ktorú začal na tejto zemi.

Môžeme uvoľniť Božiu moc v životoch iných ľudí tým, že sa budeme za nich modliť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon