Dôvera v Boha samotného.

Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, my si však pripomíname meno Hospodina, nášho Boha. ŽALM 20:8

Ak by sme chceli v niečom uspieť, je nevyhnutné mať dôveru, ale v prvom rade to musí byť dôvera v Boha a Jeho zasľúbenia, nie dôvera v niečo iné. Ako veriaci môžeme mať dôveru v Božiu lásku, dobrotu a milosrdenstvo. Táto dôvera nás uisťuje, že náš nebeský Otec chce, aby sme uspeli.

Boh nás nestvoril pre zlyhanie. Na našej ceste k úspechu môžeme v niektorých veciach zlyhať, ale ak Mu dôverujeme, zoberie naše chyby a vyrieši ich pre naše dobro (Rimanom 8:28).

Židom 3:6 nám hovorí: „… ak pevnú dôveru a chválu nádeje [v Krista] zachovávame až do konca.“ Je dôležité si uvedomiť, že chyba nie je koniec všetkých vecí, ak si udržíme svoju dôveru.

Všetci máme svoj osud, ale to, že sme predurčení niečo urobiť, neznamená, že sa to automatický stane. Prešla som mnohými vecami, zatiaľ čo Boh rozvíjal mňa a moju službu. Boli chvíle, keď som takmer stratila dôveru, pokiaľ ide o povolanie v mojom živote. Zakaždým som sa musela spoľahnúť na Pána a dôverovať Mu skôr, než som sa mohla pohnúť dopredu. To isté platí aj pre vás. Keď ste v pokušení stratiť dôveru, priblížte sa k Bohu a dôverujte Mu.


Dôverujte iba Bohu a On spôsobí, aby ste boli naozaj úspešní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon