Dôveruj mu počas procesu

Aj keby som išiel [hlbokou, bez slnka] dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút [chráni] a tvoja palica [vedie] ma potešujú. – ŽALM 23:4

Často rozmýšľame o dôverovaní Bohu za veci ktoré potrebujeme alebo chceme, ale skutočný dôverný vzťah s Bohom presahuje rámec dôvery v Neho len preto, aby sme niečo získali. Potrebujeme sa naučiť dôverovať Mu ešte počas procesu, kým získame tie veci, po ktorých túžime.
V mojom živote bolo obdobie, keď som bola intenzívne zameraná na dôveru Bohu len kvôli získaniu vecí hovoriac: „Bože, chcem toto“ a „potrebujem toto a aj tamto, Bože.“ On mi začal ukazovať, že získanie týchto vecí nie je tá najdôležitejšia záležitosť v mojom živote.
Chcel ma naučiť, ako Mu dostatočne dôverovať a prechádzať situáciami so stabilitou a dobrým postojom na pevnom základe. Potreboval, aby som sa naučila, že nie vždy nás vytiahne z okolností, ale vždy bude s nami, keď budeme cez okolnosti prechádzať.
Boh nás vždy nevyslobodí zo všetkého, hoci si myslíme, že by mal, no je vždy s nami. Dnes, namiesto zamerania sa iba na výsledok, uvedom si, že Boh je teraz s tebou. Je blízko teba, tak Mu dôveruj, že prejde s tebou týmot procesom.

Modlitba

Bože, som rád, že si teraz so mnou. Nedôverujem Ti len preto, že mi dáš veci, ale dôverujem Ti aj v každodenných životných okolnostiach.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon