Dovoľ Bohu viesť ťa životom

Dovoľ Bohu viesť ťa životom

„Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život…“ (DEUTERONOMIU 30:19)

V Jánovi 16:8 Ježiš povedal, že Duch Svätý príde a bude „… usvedčovať svet z hriechu a spravodlivosti.“ On nehovoril nič o tom, že Duch Svätý prinesie odsúdenie. Povedal, že bude: „… usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti…“

Duch Svätý zjavuje dôsledky hriechu a dôsledky spravodlivosti, aby ľudia mohli porozumieť, akú cestu majú nasledovať. On ukázal jasný rozdiel medzi správnym a nesprávnym, medzi požehnaním a prekliatím, medzi životom a smrťou, takže ľudia môžu poprosiť Boha, aby im pomohol vybrať si život.

Ľudia, ktorí žijú v hriechu majú úbohé, nešťastné životy. Raz som navštívila ľudí, ktorých som spoznala pred mnohými rokmi, ale nevideli sme sa už dlhý čas. Niektorí z týchto ľudí nežijú pre Boha a za divoký životný štýl, ktorý si vybrali, zaplatili svoju daň. Trpké, smutné a mizerné rozhodnutia, ktoré urobili vo svojom živote sú viditeľné, pretože hriech, v ktorom žili spôsobil, že sú smutnejší a vyzerajú aj oveľa staršie, ako v skutočnosti sú. Sú nešťastní, negatívni a nespokojní, častokrát naplnení horkosťou, pretože ich životy neboli dobré. Neuvedomili si, že ich život je priamym dôsledkom zlých rozhodnutí, ktoré urobili.

Dôsledok hriechu môžeme pozorovať všade. Hranica medzi tými, ktorí slúžia Bohu a tými, ktorí neslúžia je úplne jasná. Boh nás prosí, by sme urobili správne rozhodnutia. Aby sme spravili rozhodnutia, ktoré nás povedú do takého života, aký si On praje, aby sme žili. Pred každým z nás sú dve cesty: široká cesta, ktorá vedie do hriechu a zničenia, a úzka cesta, ktorá vedie do života (pozri Matúš 7:13-14). Povzbudzujem vás, aby ste sa každý deň rozhodli pre život.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dobré rozhodnutia prinášajú dobrý život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon