Dovoľ pokoju rozhodovať

Dovoľ pokoju rozhodovať

„A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační…“ (KOLOŠANOM 3:15)

Snažím sa, aby môj život bol vedený pokojom. Ak nakupujem, nekúpim si žiadnu vec, ak nemám pokoj. Ak sa zapojím do rozhovoru a zistím, že strácam pokoj, stíchnem. Keď sa rozhodujem, pozriem sa najprv na možnosti, ktoré mám a hľadám pokoj. Keď sa snažím rozlišovať medzi Božím hlasom a ostatnými hlasmi, ktoré sa snažia získať moju pozornosť, zistím, ktorý hlas alebo správa mi prináša do srdca Boží pokoj.

Naučila som sa, že udržanie si pokoja je dôležité pre udržanie si moci v živote. Ak nebudeme mať pokoj, veľmi jednoducho môžeme urobiť vážnu chybu. Zájdem trochu ďalej a poviem, že by sme nikdy nemali nič robiť bez pokoja. Môžeme povedať, že pokoj je „vnútorné potvrdenie“, že Boh schvaľuje rozhodnutie, ktoré sme urobili.

Boh nás vedie pokojom. Verš na dnes hovorí, že pokoj je ako rozhodca, ktorý rozhoduje o tom, čo je „bezpečné“, alebo čo je „mimo“. Ak v tom nie je pokoj, je to „mimo“! Dovoľme, aby vnútorná harmónia v našich mysliach a dušiach vládla a konala v našich srdciach, rozhodovala a definitívne vyriešila všetky otázky, ktoré vyvstávajú v našich mysliach a rozhodnutiach, ktoré musíme vo svojom živote urobiť.

Musíme sa naučiť nechať rozhodovať naše srdce o tom, čo je správne a čo nesprávne, a odolávať robeniu vecí, ktoré sú pre naše svedomie zaťažujúce. Boh dáva alebo berie pokoj z nášho vnútra, aby nám ukázal či sme, alebo nie sme na správnej ceste.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dovoľ dnes pokoju, aby rozhodoval. Vedz, že tvoje rozhodnutia sú „v“ ak máš pokoj a „mimo“ ak pokoj nemáš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon