Duch milosti

Duch milosti

„Keď niekto pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov, a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho… a Duchu milosti urobil potupu?!“ (ŽIDOM 10:28-29)

Duch Svätý je Duch milosti. Milosť je moc Ducha Svätého urobiť s ľahkosťou to, čo nemôžeme urobiť, keď na tom pracujeme sami. Ponajprv je to moc, ktorá nám umožňuje byť v správnom postavení voči Bohu, aby v nás mohol žiť a my sme sa mohli stať Jeho domom. S Duchom Svätým v nás môžeme z nášho srdca čerpať moc Ducha milosti, aby sme urobili to, čo nemôžeme urobiť sami vlastnou silou.

Napríklad, roky som sa snažila zmeniť samú seba, pretože som videla veľa nedostatkov vo svojom charaktere. Väčšinu času som sa cítila frustrovaná, pretože ani všetko moje úsilie a tvrdá práca nepriniesli zmenu. Keď som si uvedomila, že rozprávam neslušné veci, ktoré by som nemal hovoriť, rozhodla som sa prestať. Avšak, bez ohľadu na to, čo som urobila, nemohla som sa zmeniť a niekedy sa naopak zdalo, že je to ešte horšie.

Nakoniec som kričala k Bohu a priznala som, že už sa nebudem ani pokúšať o zmenu. V tom momente som počula Boha hovoriť k môjmu srdcu: „Dobre. Teraz už môžem urobiť ja niečo v tvojom živote.“

Keď Boh urobí zmenu v našich životoch, Jemu bude patriť sláva, kvôli tomu nám neodvolí, aby sme mohli zmeniť sami seba. Keď sa snažíme zmeniť bez toho, aby sme sa spoliehali na Boha, nechávame Ho na „vedľajšej koľaji“. Namiesto toho, aby sme snažili zmeniť sami seba, musíme Ho len jednoducho požiadať, aby nás zmenil, a potom nechať Jeho Ducha milosti, aby v nás vykonal svoju prácu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nikdy neskúšaj robiť niečo bez toho, aby si poprosil Boha o pomoc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon