Duch svätosti

Duch svätosti

„určenom Synovi Božom v moci [nápadným, víťazným a zázračným spôsobom] podľa ducha svätosti zo zmŕtvychvstania mŕtvych, o Ježišu Kristovi, našom Pánovi (Mesiáš, Ten Pomazaný)“ (RIMANOM 1:4)

Dnešný verš hovorí o Duchu Svätom ako o „Duchu svätosti“. Je nazývaný týmto menom, pretože On je Božou svätosťou a Jeho úlohou je vniesť túto svätosť do každého, kto verí v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.

Boh chce a vyučuje nás, aby sme boli svätí (pozri 1. Petra 1:15-16). Nikdy by nám nepovedal, aby sme boli svätí bez toho, aby nám poskytol pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme sa nimi stali. Takže Boh poslal svojho Ducha do našich sŕdc, aby v nás vykonal úplné a dôkladné dielo.

Vo Filipanom 1:6 nás Pavol učí, že Boh, ktorý v nás začal dobré dielo, je schopný toto dielo dokončiť a dotiahnuť do konca. Duch Svätý bude v nás naďalej pôsobiť dovtedy, kým budeme na tejto zemi. Boh nenávidí hriech a kedykoľvek ho v nás nájde, rýchlo nás od neho očistí.

Už len tento fakt vysvetľuje, prečo potrebujeme, aby v nás žil Duch Svätý. Je tu nielen preto, aby nás viedol a sprevádzal týmto životom, ale aby nás aj bezprostredne viedol v spolupráci s Otcom, aby z nás odstránil všetko, čo sa Mu nepáči. Obaja budú s nami rozprávať o veciach, ktoré je potrebné zmeniť, aby sme mohli rásť v svätosti a zmocnia nás urobiť zmeny, ktoré potrebujeme urobiť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Rastieš v svätosti, pretože Duch svätosti žije v tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon