Duch Svätý rozpráva k nášmu duchu

Duch Svätý rozpráva k nášmu duchu

„A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti [úprimnosť srdca a správne postavenie pred Bohom] a o súde. “ (JÁN 16:8)

Duch Svätý rozpráva k nášmu duchu, aby nás usvedčil z hriechu a presvedčil nás o spravodlivosti. Cieľom Jeho usvedčenia je doviesť nás k pokániu, čo prinesie zmenu a nasmerovanie správnym smerom, a nie smerom, ktorým v súčasnosti ideme.

Usvedčenie je úplne odlišné od odsúdenia. Trvalo mi veľmi dlho, kým som sa to naučila a výsledkom toho bolo, že som sa necítila pod odsúdením vždy, keď ma Duch Svätý usvedčil z niečoho v mojom živote, čo nebolo v súlade s Božou vôľou. Usvedčenie nás má pozdvihnúť, aby sme sa mohli pohnúť dopredu v naplnení Božej vôle pre naše životy. Naopak, odsúdenie nás tlačí dole a dáva nás pod ťarchu viny.

Pocit zdravej hanby a viny, keď sme usviedčaní z hriechu, je normálny. Ale neustály pocit viny potom, čo sme činili pokánie z hriechu nie je zdravé, ani to nie je Božia vôľa. V príbehu ženy prichytenej pri cudzoložstve (pozri Ján 8:3-11), Ježiš ukazuje, že odsúdenie vedie k smrti, ale usvedčenie nás oslobodzuje k novému životu bez hriechu.

Vzhľadom na to, že nás Boh neodsudzuje, môžeme sa bez strachu modliť: „Pane, ukáž mi môj hriech. Usvedč ma z čohokoľvek čo robím, čo nenapĺňa Tvoje prikázanie milovať ostatných alebo ma zadržiava od naplnenia Tvojej vôle. Udrž moje svedomie citlivé na Tvoj hlas. Daj mi silu, aby som bol slobodný od hriechu. Amen.“ Ak budeme žiť takýmto spôsobom, zvýši to našu citlivosť na Boží hlas v našich životoch.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Satan obviňuje, Duch Svätý usvedčuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon