Telesní kresťania a duchovní kresťania

Telesní kresťania a duchovní kresťania

Lebo ste ešte vždy telesní. Lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? – 1. KORINŤANOM 3:3

Existujú dva typy kresťanov a ty si musíš vybrať, akým chceš byť. Budeš telesným alebo duchovným kresťanom?

Telesný kresťan je človek, ktorý sa chce zapáčiť ľuďom, zaujíma sa viac o to, čo si myslia ľudia, než aby poslúchali Boha. Sú nezrelí, konajú na základe emócií – hovoria a robia podľa toho, ako sa cítia. Zvyčajne sú v konfliktoch, sú nespokojní, ľahko urážliví a nemajú pokoj.

Duchovný kresťan je niekto, kto usilovne nasleduje túžby Ducha Svätého. Každý deň kŕmi svojho ducha Slovom, dovolí Bohu byť v každej oblasti svojho života. Jeho život je zameraný na každodenný vzťah s Bohom, nielen raz v týždni v cirkvi.

Pokiaľ si to ešte neurobil, vyzývam ťa, daj si dnes záväzok nasledovať Krista naplno. Pusti Pána do všetkého, čo robíš. Kráčaj v láske, s bezúhonnosťou, pokorou a pokojom. Dobre vychádzaj s ostatnými. Ukazuj ovocie Ducha a užívaj si Božiu priazeň.


Modlitba

Bože, nechcem byť telesným kresťanom, neustále vedený iba telom. Namiesto toho, chcem byť vedený Duchom Svätým a žiť život, ktorý sa Ti páči. Rozhodujem sa dnes byť duchovným a nie telesným kresťanom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon