Hľadaj dary Ducha

Hľadaj dary Ducha

„A sú rôzne dary milosti dary, mimoriadne právomoci rozlišujú niektorých kresťanov, kvôli silu božskej milosti pôsobiacej vo svojich duchoch Svätého, ale ten istý [Svätý] Duch.“ (1.KORINŤANOM 12:4)

Dary Ducha sa dajú ťažko vysvetliť, pretože pôsobia v duchovnej sfére. Dúfam a modlím sa, aby som počas posledných denných zamysleniach podrobne opísala, ako fungujú. Na tému duchovných darov by sa dalo toho povedať oveľa viac a ja vás povzbudzujem, aby ste si prečítali dobré knihy, ktoré sú venované téme darov Ducha Svätého.

Keď fungujeme v nadprirodzenej oblasti, musíme byť opatrní, ale nemôžeme sa báť. Satan ponúka mnoho napodobenín pravých Božích darov, ale my môžeme zostať na správnej ceste prostredníctvom modlitby a hľadania pravdy Božieho Slova.

Tiež vás nabádam, aby ste sa začali modliť za dary Ducha. Požiadajte Boha, aby vás použil a dovolil darom, aby cez vás prúdili tak, ako On uzná za vhodné. Nehľadajte také dary, ktoré sa vám zdajú najpríťažlivejšie alebo najzaujímavejšie, ale hľadajte dary, ktoré pre vás Boh má.

To, že dovolíme, aby cez nás prúdili dary Ducha, nám pomáha v každodennom živote a ukazuje neveriacim moc, a dobrotu Krista, ktorý prebýva v nás. Keď v našich životoch pôsobia dary Ducha Svätého, odrážame slávu Božej milosti, ktorá je nám daná kvôli tým, ktorí zúfalo potrebujú dôverovať Ježišovi.

Snažte sa pôsobiť v daroch Ducha pre svoje vlastne vzdelanie a pre dobro iných ľudí. Keď hľadáte dary, nezabudnite sa snažiť najmä chodiť v láske, pretože láska je najväčší dar zo všetkých.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dary Ducha Svätého by mali byť bežnou súčasťou tvojho každodenného života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon