Hľadaj jedinú vec

Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme. ŽALM 27:4

Ak by ste vedeli, že môžete požiadať len o jedinú vec, aká by bola vaša prosba? Dávid povedal, že hľadá len jednu vec: prebývať v Božej prítomnosti.

Byť blízko Bohu je prioritou číslo jedna, ktorú by sme v živote mali mať.
Avšak môžeme byť tak rozptyľovaní udalosťami každodenného života, že zanedbávame to najdôležitejšie – trávenie času s Bohom, poznávanie Ho, oceňovanie a hľadanie Jeho vedenia.

Na svete je mnoho vo vnútri prázdnych ľudí, ktorí sa snažia zaplniť prázdnotu vo svojom živote novým autom, povýšením v práci, vzťahmi alebo nejakou inou vecou. Ich snaha nájsť naplnenie v týchto veciach nikdy nefunguje, pretože každý z nás má vo vnútri dieru a nič a nikto ju nemôže vyplniť okrem samotného Boha.

Povzbudzujem vás, aby ste najprv hľadali Boha a dali ostatné veci vo svojom živote až za Neho. Ak Ho dáte na prvé miesto vo svojom živote vo všetkom čo robíte, budete nadmieru požehnaní.


Boh je „Jediná Vec“, ktorá vám môže dať veľkú radosť, pokoj, spokojnosť a uspokojenie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon