Jednota prináša požehnanie

Jednota prináša požehnanie

„Hľa, aké dobré a jaké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!… Je to jako rosa Hermona, ktorá sostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky.“ (ŽALM 133:1, 3)

Keď ste sa za niečo modlili a zdá sa, akoby ste nepočuli Boha, možno budete musieť požiadať niekoho iného, aby sa s vami zhodol na modlitbe. Tento druh jednoty je mocnou duchovnou dynamikou a tá je podľa dnešného verša dobrá a priťahuje Božie požehnanie.

Keď sa dvaja alebo viacerí zhodnú, Ježiš zasľubuje, že bude s nimi. Jeho prítomnosť má takú moc, akú si v našich životoch a našich okolnostiach ani nevieme predstaviť. V Matúšovi 18:19-20 hovorí: „A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú (zladia, vytvoria harmóniu) na zemi o akejkoľvek [o čomkoľvek a o každej] veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.“ Boh je s nami ako s jednotlivcami, ale naša moc rastie, keď sa stretávame v jednote a v zhode. Biblia hovorí, že jeden môže zahnať tisíc a dvaja desaťtisíc (pozri Deuteronómium 32:30). Páči sa mi takáto matematika!

Pretože Božie požehnanie spočíva v jednote a Jeho prítomnosť je s tými, ktorí sú v zhode v Jeho mene, nepriateľ usilovne pracuje na tom, aby rozdeľoval ľudí, prinášal spory do vzťahov a udržiaval ľudí neustále vo vzájomných sporoch. Musíme rozumieť moci jednoty a zhody a túto moc musíme uplatniť tak, že budeme rozprávať s Bohom a počúvať Jeho hlas spoločne s ostatnými.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neodmietaj spoločné modlitby s ostatnými.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon