Jemný a citlivý

Jemný a citlivý

„Potom im dám jedno srdce [nové srdce] a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné [neprirodzene stvrdnuté] srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité [citlivé a reagujúce na dotyk ich Boha].“ (EZECHIEL 11:19)

Vo verši pre dnešok Boh zasľubuje, že nahradí srdcia z kameňa srdcami z mäsa. Inými slovami, On dokáže zmeniť osobu s tvrdým srdcom na osobu s mäkkým a citlivým srdcom.

Keď dávame svoje životy Bohu, On vkladá hlboko do nášho svedomia zmysel pre správne a nesprávne. Avšak, ak sa mnohokrát vzbúrime proti nášmu svedomiu, naše srdce stvrdne. Ak sa to stane, potrebujeme dovoliť Bohu, aby zjemnil naše srdcia, aby sme mohli byť duchovne citliví na vedenie Ducha Svätého.

Predtým, než som začala svoj skutočný vzťah s Bohom, mala som veľmi tvrdé srdce. Pravidelné prebývanie v Jeho prítomnosti zjemnilo moje srdce a urobilo ma oveľa citlivejšou na Jeho hlas. Bez srdca citlivého na Boží dotyk veľakrát nespoznáme, že Boh k nám rozpráva. On hovorí jemným, tichým a slabým hlasom, alebo nás jemne presviedča o veci.

Osobe s tvrdým srdcom hrozí aj to, že ublíži iným ľuďom a nebude si ani vedomá, že to robí a tým zarmúti Božie srdce. Tí, ktorí majú tvrdé srdce a sú zaneprázdnení „robením svojich vecí“, nebudú citliví na Božiu vôľu a Jeho hlas. Boh chce obmäkčiť naše srdcia svojim Slovom, pretože zatvrdené srdce nemôže počuť Jeho hlas a ani prijať ďalšie požehnania, ktoré nám On túži dať.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Udržuj svoje srdce mäkké a citlivé na Boží hlas.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon