Ježiš je tvojou Skalou

Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom [Kristovi] sú všetky; áno [odpoveď]; preto v Ňom [v Jeho Osobnosti a Jeho prostredníctvom] je aj amen (tak nech sa stane) na slávu Bohu skrze nás 2.KORINŤANOM 1:20

Na viacerých miestach v Biblii, ako napr. v 1.Korinťanom 10:4, je Ježiš označovaný ako Skala. Apoštol Pavol ďalej hovorí v Kološanom 2:7, že máme byť zakorenení v Ježišovi.

Ak svoje korene máme ovinuté okolo Ježiša Krista, sme na dobrom mieste. Ale, ak ich ovinieme okolo čohokoľvek alebo kohokoľvek iného, sme v problémoch.

Žiadna osoba alebo vec nebude taká pevná a spoľahlivá ako Ježiš. To je dôvod, prečo je dôležité nasmerovať ľudí na Ježiša. Ľudia sú vždy náchylní na zlyhanie, ale Ježiš Kristu nie je. Majte svoju nádej úplne a nezmeniteľne v Ňom, nie v človeku, nie vo veci a ani v nikom inom.

Ak nevložíte svoju nádej a vieru do Skaly svojho spasenia, smerujete k sklamaniu, ktoré vedie k skľúčenosti a devastácii. Mali by sme úplne dôverovať v Božiu lásku k nám, že bez ohľadu na to, čo sa proti nám postaví, hlboko vo vnútri vieme, že On je s nami a nikdy nás nesklame.


Sme úplne na dne vo svojich vlastných schopnostiach bez Krista. Bez Boha sme bezmocní, s Ním pre nás nič nie je nemožné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon