Ježiš nie je farizej

Ježiš nie je farizej

Kto verí v neho [drží sa Ho, dôveruje Mu a spolieha sa na Neho], nebude odsúdený [kto Mu dôveruje, nikdy nepríde na súd; nebude odmietnutý ani odsúdený…]. – JÁN 3:18

Boh túži uzdraviť Svoj ľud z bolesti spôsobenej odmietnutím. Chce, aby si vedel, že ťa nikdy neodmietne. V Matúšovi 11:28 hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie.“ Týka sa to tých, ktorí sa snažia byť dokonalí a potom keď zlyhajú, ubližujú si pocitmi viny.

V Jánovi 3:18 Ježiš rozprával s ľuďmi, ktorí sa snažili žiť podľa zákonov farizejov. Zapáčiť sa farizejom, ktorí sú tu aj dnes, ťa stojí veľa. Som si istá, že poznáš niekoho takého, kto sa vyjadruje: „Prijmem ťa, ak budeš jednať dokonale a urobíš ma šťastným. Ak to neurobíš, odmietnem ťa a nedám ti svoju lásku.“
Ježiš nie je farizej. V Jánovi 3:18 hovorí, že kto verí v Neho, nikdy nebude odmietnutý. Ver Mu, miluj Ho, drž sa Ho, spoliehaj sa na Neho a dôveruj Mu. Potom sa môžeš naozaj radovať z hojného života, ktorý ti ponúka.


Modlitba

Bože, ďakujem Ti, že ma miluješ a vždy ma prijímaš. Verím Ti, milujem Ťa, dôverujem Ti a spolieham sa na Teba vo všetkom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon