Kde je Boh?

Kde je Boh?

„Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť [nárokovať si Ho neústupne a právom]! Volajte na neho, dokiaľ je blízko!“ (IZAIÁŠ 55:6)

Počas mojich rokov v službe sa ma často pýtali: „Prečo nemôžem cítiť Božiu prítomnosť?“ Občas som si aj ja kládla rovnakú otázku.

Z Písma vieme, že Duch Svätý neodchádza a neopúšťa nás zakaždým, keď urobíme niečo, čo sa Mu nepáči (pozri Židom 13:5). V skutočnosti On je odhodlaný držať sa pri nás a pomáhať nám preklenúť naše problémy, nezanechá nás opustených bez pomoci.

Nie, Duch Svätý nás nikdy neopúšťa, ale niekedy sa „skryje“. Rada hovorím, že Boh sa niekedy hrá so svojimi deťmi na schovávačku. Niekedy je pred nami skrytý dovtedy, kým nám nebude chýbať dostatočne na to, aby sme Ho začali hľadať. A keď Ho hľadáme, zasľubuje, že Ho nájdeme (pozri 1. Paralipomenom 28:9, Jeremiáš 29:13).

Boh nám opakovane vo svojom Slove hovorí, aby sme Ho hľadali. Hľadali Jeho tvár, Jeho vôľu, Jeho zámer s našimi životmi. Hľadať znamená túžiť, prenasledovať Ho a ísť za Ním zo všetkých našich síl. Je nám tiež povedané, aby sme Ho hľadali skoro, pozorne a usilovne. Ak nehľadáme Boha, budeme žiť životy plné sklamania. Hľadanie Boha je niečo, čo On chce od nás a prikazuje nám to. Je to ústredným bodom nášho chodenia s Ním a životne dôležité pre náš duchovný pokrok. Povedzte Bohu aký je pre vás dôležitý, a že nemôžete bez Neho nič robiť.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ucti si dnes a aj každý deň Boha tým, že Ho poprosíš, aby bol zapojený do každého aspektu a detailu tvojho života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon