Kľúč k obdržaniu zasľúbenej zeme

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. – EFEŽANOM 2:10

Boh ťa chce voviesť do zasľúbenej zeme… vlastne si bol pretvorený v Kristovi, znovu narodený, aby si mohol žiť dobrý život, ktorý pre teba On vopred pripravil. Avšak, aby si mohol nasledovať Boha do takého života, musí ťa najprv pripraviť a to znamená, že niektoré veci bude potrebné zmeniť.

Neboj sa slova zmena, znamená to len, že prestaneš robiť niektoré veci, ktoré si doteraz robil a začneš robiť niektoré veci, ktoré si nerobil. Napríklad, prestaneš negatívne myslieť a začneš myslieť pozitívne… Neusadíš sa vo svojej zóne komfortu, ale vystúpiš z lode… Prestaneš odkladať veci a začneš využívať príležitosti, ktoré sa objavia.

Nestačí len čítať a rozprávať o zasľúbenej zemi. Rozhodni sa, že budeš vlastniť svoju zasľúbenú zem. Boh je dobrý. On ťa tam povedie. Len buď ochotný nasledovať a prijímať pozitívne zmeny, ktoré Boh chce dať do tvojho života, kým ťa pripravuje, aby si bol požehnaním pre ostatných.

Modlitba

Duchu Svätý, ukáž mi, čo potrebujem zmeniť, aby som obdržal svoju zasľúbenú zem. Ďakujem Ti, že ma pripravuješ, aby som bol požehnaním pre iných a naplnil zámer, ktorý so mnou máš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon