Koreň Odmietnutia

Koreň odmietnutia

Aby Kristus prebýval (zostával, urobil si svoj trvalý domov) vierou [naozaj] vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske. Efežanom 3:17

Odmietnutie začína ako semienko, ktoré je zasadené do našich životov prostredníctvom veci, ktoré sa nám dejú. Boh nás miluje a prijíma, ale diabol kradne od nás tým, že nás núti myslieť si, že sme odmietnutí, takže sa cítime odmietnutí a nemilovaní. Ak sa toto stane, ovplyvní to každú oblasť našich životov. Stáva sa z neho strom s mnohými vetvami, ktoré všetky rodia zlé ovocie.

Čokoľvek, v čom ste zakorenení určuje ovocie vo vašom živote – dobré alebo zlé. Ak ste zakorenení v odmietnutí, zneužívaní, hanbe, vine alebo v zlom obraze o samom sebe – ak ste zakorenení v myslení „Niečo so mnou nie je v poriadku!“ – váš strom bude niesť depresiu, negativizmus, nedostatok sebadôvery, hnev, nepriateľstvo, ducha kontroly, odsudzovanie, nenávisť a sebaľútosť. Ak ste zakorenení v Ježišovi a v Jeho láske, potom môžete relaxovať s vedomím, že ste milovaní a cenní vediac, že Boh vás vidí ako spravodlivých skrze vieru v Ježiša.

Všetky oblasti vášho života, ktoré nie sú v poriadku, môžu byť obnovené skrze Ježiša a Jeho dielo, ktoré vykonal na kríži. Stalo sa to mne a Boh to môže urobiť aj pre vás.


Tu je dobrá správa – môžete byť oslobodení z moci odmietnutia!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon