Kristova Podoba

Kristova podoba

Lebo ktorých vopred poznal [o ktorých vedel a miloval vopred], tých aj predurčil [určil ich], aby boli podobní obrazu jeho Syna [a zdieľali vnútorne Jeho podobu], aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Rimanom 8:29

Najlepší cieľ, aký môže kresťan mať, je podobať sa Kristovi. Ježiš je vyjadrením podoby Otca a my sme povolaní kráčať v Jeho stopách. On prišiel ako Priekopník našej viery, aby bol našim príkladom a ukázal nám, ako môžeme žiť. Mám šancu zaobchádzať s ľuďmi spôsobom, ako to robil Ježiš. Našim cieľom nie je vidieť, akí úspešní môžeme byť v podnikaní alebo akí môžeme byť slávni. Nejde tu o prosperitu, popularitu, dokonca ani nie o budovanie veľkej služby, ale o našu premenu na podobu Ježiša Krista.

Duchovnú zrelosť alebo podobnosť na Ježiša Krista nemožno dosiahnuť bez „umierania samému sebe“. Toto v jednoduchosti znamená, že povieme Bohu „áno“ a sebe „nie“ vtedy, keď je naša vôľa v protiklade s Božou voľou. Ježiš povedal svojim učeníkom, že ak Ho chcú nasledovať, budú musieť každý deň niesť svoj kríž.

Aby sme nasledovali Krista a stali sa takými, ako je On, musíme sa rozhodnúť zabudnúť na to, čo my chceme – svoje vlastné plány, svoj vlastný spôsob – a namiesto toho Mu dôverovať, že nám ukáže, aká je Jeho vôľa pre nás. Jeho vôľa nás vždy vedie hlbšie do radosti a spokojnosti.


Ste Božím veľvyslancom – reprezentujte Ho dobre!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon