Kristus v tebe, nádej slávy

Ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej [uvedomenie si] slávy. KOLOŠANOM 1:27

Ty a ja si môžeme uvedomiť a zažiť Božiu slávu v našich životoch vďaka Kristovi. On je naša nádej, že uvidíme lepšie veci.

Božia sláva je Jeho prejavená výnimočnosť. Ako Božie deti máme dedičstvo v Kristovi, právo zažiť dokonalosť. Satan zúrivo bojuje, aby nás oklamal. Chce, aby sme verili, že sme neschopní a nehodní Božieho najlepšieho. To je dôvod, prečo sa mnohí pozerajú na seba a cítia sa porazení.

Ale ak nezabudnete, že vďaka Kristovi vo vás môžete zažiť Božiu slávu – prejavenú Božiu výnimočnosť – žiť plní nádeje, každý deň svojho života sa budete usilovať o lepšie veci. Nepozerajte sa na to, čo môžete urobiť vy, ale sa sústreďte na to, čo Boh môže urobiť skrze vás.

Ste pripravení veriť vo vyliatie Božej dobroty a dokonalosti vo svojom živote? Boh hľadá niekoho, na koho by bol dobrý, takže, nech ste to vy!


To najlepšie od Boha je už na ceste, tak buďte nadšení a očakávajte dobré veci!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon