Krst ohňom

Krst ohňom

„Ja vás krstím (s) vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.“ (MATÚŠ 3:11)

Ako veriaci sme povolaní robiť viac, než len ísť v nedeľu ráno do cirkvi. Sme povolaní robiť viac, než len dodržiavať predpísané rituály. Určite sme povolaní robiť viac, než len pokropiť našu hlavu vodou alebo byť ponorený do vody pri krste. To všetko je mimoriadne dôležité a netreba to ignorovať, ale po nich musí nasledovať ochota zažiť „krst ohňom“.

V odpovedi na otázku Jakubovej a Jánovej matky, ktorá sa Ho pýtala, či by jej synovia mohli sedieť po Ježišovej pravici a ľavici, keď príde do svojho kráľovstva (pozri Matúš 20:20-21), Ježiš odpovedal, že nevie čo si prosí. Odpovedal: „… Či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím?“ (Matúš 20:22).

O akom krste to Ježiš hovoril? On už predsa bol pokrstený Jánom v rieke Jordán a zároveň prijal krst Duchom Svätým (pozri Marek 1:9-11). Akým iným krstom je možné sa pokrstiť?

Ježiš hovoril o krste ohňom. Oheň je čistiaci prostriedok, niečo, čo nie je veľmi príjemné, kým robí svoju prácu. Ježiš bol bez hriechu a On nepotreboval byť očistený, ale my áno. Ježiš je ten, ktorý nás krstí Duchom Svätým a ohňom.

Majte odvahu požiadať Ježiša, aby vás pokrstil svojím ohňom. Požiadajte Ho, aby vo vás vykonal očistnú prácu, aby ste mohli byť vhodnou nádobou pre použitie. Prechádzať tým môže byť ťažké, ale prinesie vám to uspokojivú odmenu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Keď budeš prechádzať ohňom, Boh bude s tebou. Nikdy ťa neopustí a ani nezanechá.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon