Kto je tvoj skutočný nepriateľ?

Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom [zápasiť iba s fyzickými súpermi], ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských (nadprirodzených) oblastiach. – EFEŽANOM 6:12

Čelíš náročným okolnostiam? Potrebuješ zaopatrenie v nejakej oblasti a nie si si istý, odkiaľ príde? Mnoho dnešných kresťanov sa borí s vážnymi ťažkosťami. Niektorí stratili prácu a rôzne výhody. Iní bojujú s vážnymi zdravotnými problémami a neustále žijú v obavách, ako zaplatia výdaje na lieky mimo bežných výdajov, ako nájomné, jedlo a oblečenie.

Existuje veľa vecí vo svete, ktoré nás ohrozujú. Naším najväčším nepriateľom je – strach a on nie je „niekde tam ďaleko“.

Efežanom 6:12 nám pripomína, že nebojujeme s telom a krvou, ale s nepriateľom našich duší. Nesmieme byť zmätení pokiaľ ide o identitu nepriateľa v našich bojoch.

Našťastie náš neviditeľný Boh je viac než ako schopný jednať s naším neviditeľným nepriateľom. Keď hlbšie pochopíme Božiu bezpodmienečnú lásku k nám, tak si uvedomíme, že On sa vždy postará o všetko, čo nás znepokojuje.

Nemusíš sa obávať svojho neviditeľného nepriateľa. Dôveruj Bohu, tomu Jedinému, ktorý dokáže poraziť duchovné mocnosti temnoty.

Modlitba

Pane, nedovoľ mi zabudnúť, kto je mojím skutočným nepriateľom. Nedovoľ mi zabudnúť, že Ty si Všemohúci. Viem, že ja nedokážem zvládnuť všetko, čo mi nepriateľ položí do cesty, ale Ty to dokážeš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon