Kúpený Ježišovou Krvou

Kúpený Ježišovou krvou

V Ňom máme vykúpenie (oslobodenie a spasenie) skrze Jeho krv, odpustenie hriechov (previnení a priestupkov) podľa bohatstva Jeho milosti, EFEŽANOM 1:7

Povedzte nahlas: „Bol som vykúpený a očistený od hriechu za cenu drahocennosti, zaplatil za mňa a učinil ma Božím vlastníctvom.“
Ste oslobodení od hriechu a každej formy „smrti“, ktorú so sebou hriech prináša. Strach, úzkosť a obavy sú všetky formy smrti. Svár, horkosť, odpor a neodpustenie sú formy smrti. Ježišova krv je jediný liek na smrť.

Ježišova krv je vzácna pred Otcom a mala by byť vzácna aj pre nás. Vzácna vec je niečo, čo chránime, na čo dávame pozor a s čím sa nechceme rozlúčiť. Krv Ježiša je vzácna a umožňuje nám byť blízko nášho nebeského Otca. Jeho obeť odstránila závoj medzi Bohom a človekom, a teraz máme voľný vstup a príležitosť na blízkosť a intimitu s Bohom (Židom 10:18-22).

Ježišova krv nás očisťuje od hriechu a bude nás neustále očisťovať (1.Ján 1:9). Jeho krv je ako silný čistiaci prostriedok. Tak, ako naša krv pracuje na tom, aby naše telá boli očistené od všetkých jedov, Ježišova krv nás neustále očisťuje od hriechu vo všetkých jeho formách a prejavoch.


Verte v moc Ježišovej krvi, ktorá vás bude neustále očisťovať od hriechu vo všetkých jeho formách a prejavoch.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon