Láska v akcii

Láska v akcii

Podľa toho poznajú všetci [ľudia], že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať [ak si budete prejavovať lásku]. —JÁN 13:35

Ako kresťania, sme povolaní preukazovať lásku ostatným. Písmo hovorí, podľa toho ostatní poznajú, že sme Ježišovi učeníci, ak milujeme jedni druhých [ak si prejavujete lásku medzi sebou] (Ján 13:35).

Tak veľa ľudí vidí lásku „len ako pocit“, ale je to oveľa viac ako len to. Skutočná láska sa prejavuje prostredníctvom skutkov.

Tieto skutky nemusia byť absurdné a ohromujúce. Jeden z najlepších spôsobov prejavovania Ježišovej lásky je prostredníctvom jednoduchých, každodenných skutkov…, napr. darovanie darčeka alebo nadviazanie komunikácie s človekom, ktorý je sklamaný a potrebuje priateľa.

Alebo napríklad, darovanie tašky s potravinami slobodnej matke, ktorá žije na ulici a snaží sa dať nejaké jedlo na stôl.
Prejavovanie lásky môže byť také jednoduché ako úsmev a pozdravenie sa osobe, ktorú stretneš na ulici, v miestnosti alebo v obchode.

Existuje veľa spôsobov, ako prejaviť Ježišovu lásku. Keď preukážeš Jeho lásku niekomu inému, môže to obmäkčiť jeho srdce a bez toho, aby si to vedel, on osloví ďalšieho, aby mu tiež preukázal lásku!

Oslavujme teda Božiu lásku a dovoľme Mu, aby nás viedol. Dáva ti Boh, práve teraz niekoho na srdce?

Chcem, aby sa moja láska k Ježišovi odrážala v spôsobe, akým preukazujem lásku ostatným – aj takým, ktorých je ťažko milovať. Ak môžem obmäkčiť jedno tvrdé srdce Božou láskou, možno tá osoba obmäkčí iné srdce láskou, potom tá ďalšia osloví niekoho iného a Božia láska pôjde ďalej a ďalej… A čoskoro budeme mať revolúciu lásky!


Modlitba

Bože, chcem, aby sa moja láska k Tebe odrážala v spôsobe, akým preukazujem lásku ostatným. Ukáž mi spôsoby, akými môžem prejavovať lásku každému, koho mi pošleš do cesty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon