Maj náskok pred diablom

Maj náskok pred diablom

Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane [víťaznú] korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. – JAKUB 1:12

Verím, že porozumieť pokušeniu a agresívne mu vzdorovať, je jediným spôsobom ako mať náskok/byť krok pred diablom. Jakub 1:12 hovorí: „Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia… dostane korunu života…“. Zniesť pokušenie znamená prejsť skúškami bez toho, aby si sa vzdal – odolať diablovi.

Zniesť tiež znamená prejsť pokušením bez toho, aby to zmenilo tvoj postoj a odhodlanie. Ježiš sa nikdy nesprával k ľuďom inak vtedy, keď bol pokúšaný a ak sme duchovne zrelí, môžeme nasledovať Jeho príklad.

Ježiš nám presne rozumie, keď čelíme pokušeniu. Niekedy nám umožní čeliť pokušeniu, aby nás mohol upozorniť na slabé oblasti v našom živote a pomohol nám ich zdolať. Jediný spôsob, ako môžeš mať všetko to, čo Ježiš chce, aby si mal, je stať sa tým, kým ťa On stvoril. Táto zrelosť prichádza skrze skúšky.

Buď teda odhodlaný byť trpezlivým a postav sa pokušeniu Božou milosťou. Budeš tak mať náskok pred diablom.


Modlitba

Duchu Svätý, verím, že si so mnou počas pokušenia, takže môžem byť trpezlivý, pevne stáť a vždy byť krok pred diablom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon