Máš moc

Máš moc

Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj [fyzickú a duševnú silu a schopnosť] moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí. LUKÁŠ 10:19

Príliš veľa veriacich je malomyseľných, slabých v odhodlaní a chorých s postojom „nemôžem“. Trápi ich nedostatok duchovnej sily.
Ty a ja nemusíme prosiť Boha, aby nám dal moc. Potrebujeme si to len uvedomiť a akceptovať, že nám tá moc už bola daná a potom kráčať v tom, čo už je naše. My môžeme rozvíjať a udržiavať „uvedomenie si moci“ – rozhodným, mocou nabitým postojom.

Boh nám dal duchovnú silu na duchovný boj. Duchovná sila sa uvoľňuje, keď je naša viera pevná. Keď kráčame vo viere v Boha, môžeme pristupovať ku každej situácii s postojom poraziť nepriateľa.
Postoj dôvery z nás bude vyžarovať, keď budeme vedieť, kto sme v Kristovi, ako blízko k nám On chce byť a sila, o ktorej Biblia hovorí, je naša skrze vieru.

Túžite by mocným veriacim? Pokúste sa pristupovať ku každej situácii vo svojom živote s jednoduchou, detskou vierou – vierou, že Boh je dobrý, že má dobrý plán pre váš život a pracuje v každej vašej situácii.


Máš moc a autoritu mena Ježiš. Kráčaj v sile Jeho víťazného mena!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon