Mať ochotné srdce

Nátan odpovedal kráľovi: Choď a uskutočni všetko, čo máš v úmysle, lebo Hospodin je s tebou. 2.SAMUELOVA 7:3

Ochotné srdce je srdce, ktoré „chce“. Ak existuje niečo, čo chceme urobiť dostatočne dôrazne, vždy nejako nájdeme spôsob, ako to urobiť. S Božou pomocou a ochotným srdcom môžeme mať s Ním blízky vzťah, udržiavať svoj dom čistý, šetriť peniaze, dostať a z dlhov alebo dosiahnuť akýkoľvek iný životný cieľ, ktorý sme si stanovili. Naše víťazstvo alebo prehra súvisí s našim „chcením“.

Mnohokrát zvaľujeme vinu za svoje zlyhania na diabla, na iných ľudí, na minulosť, atď.. Základom však môže byť, že my len nemáme dostatok správneho druhu „chcenia“.

Ak naozaj chcete byť bližšie k Bohu, verím, že sa tam dostanete. Vaše ochotné srdce spôsobí, že Ho budete hľadať s novou vášňou. Rozhodnite sa tráviť každý deň čas s modlitbou a štúdiom Slova. Boh uvidí vaše srdce a priblíži sa k vám vtedy, ak vy sa približujete k Nemu.


Nie vždy sa cítime, že máme chuť robiť to, čo chceme, avšak my sa nemusíme rozhodovať na základe toho, ako sa cítime.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon