Miesto Jeho prebývania

Miesto Jeho prebývania

„Či neviete, že ste chrámom Božím (Jeho svätyňou), a že Duch Boží prebýva vo vás?“ (1.KORINŤANOM 3:16)

Som prekvapená a v úžase, keď rozmýšľam o veľkom požehnaní Ducha Svätého. On nás inšpiruje, aby sme robili veľké veci. Zmocňuje nás, aby sme mohli urobiť všetky naše úlohy. Ostáva v blízkom spoločenstve s nami, nikdy nás neopustí a nezanechá.

Len o tom premýšľajte – ak sme veriaci v Ježiša Krista, sme domom pre Ducha Svätého! Mali by sme rozmýšľať o tejto pravde znovu a znovu, až dovtedy, kým sa to nestane osobným zjavením pre naše životy. Ak to urobíme, nikdy nebudeme bezradní, v beznádeji alebo bezmocní, pretože On hovorí, že nás posilní. Nikdy nebudeme bez priateľa alebo bez nasmerovania, lebo On zasľubuje, že nás povedie a pôjde s nami skrze všetko, čo robíme.

Pavol napísal svojmu mladému služobníkovi Timoteovi: „Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj [s najväčšou starostlivosťou] to dobré [Pravdu], čo ti bolo zverené.“ (2.Timoteovi 1:15)

Pravdy, ktoré viete o Duchu Svätom sú tak vzácne. Odporúčam vám, aby ste ich strážili a udržali ich vo svojom srdci. Nedovoľte, aby sa z vás vytratili. Od času, kedy ste uverili v Ježiša Krista, Duch Svätý je vo vás, aby vám pomohol nielen udržať si to, čo ste sa o Ňom dozvedeli, ale aj pomôcť vám rásť a zdieľať túto pravdu s ostatnými. Ceňte si Ho, ctite Ho, milujte Ho a zbožňujte Ho. Je taký dobrý, taký láskavý a taký úžasný. On je nádherný a vy ste miestom, kde prebýva!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Povedz nahlas niekoľkokrát denne: „Som miestom, kde prebýva Boh. On si urobil svoj dom v mojom vnútri.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon