Moc pokoja a radosti

Buďte rozvážni (umiernení, triezvi), bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev [v zúrivom hlade], hľadajúc koho by zožral; 1.PETER 5:8

Keď sa ocitnete v problémovej situácii, vašim cieľom je, jednoducho len ostať pokojní. Zakaždým, keď sa začnete cítiť rozrušení alebo frustrovaní, zastavte sa a opýtajte sa sami seba: „O čo sa tu pokúša nepriateľ?“

Ak vás diabol nedokáže prinútiť, aby ste mali strach alebo sa rozčuľovali kvôli problému, nemá nad vami žiadnu moc. Zostanete v Božej sile a moci vtedy, ak si zachováte pokojný, mierny postoj plný dôvery.

Duch Svätý pôsobí v atmosfére radosti a pokoja. Nepracuje v hurhaji. V čase skúšok sa vaša sila nachádza v priblížení sa Bohu a vo vstupe do Jeho odpočinku. Všetky tieto biblické slová – prebývaj, odpočívaj, stíš sa, stoj v Kristovi – v podstate hovoria to isté: „Nestrať svoju radosť a pokoj.“

V Kristovi ste povolaní byť víťazom. Máte istotu, že v Ňom vždy zvíťazíte. Ak budete každý problém brať tak, ako prichádza, všetko dobre dopadne. Ježiš je s vami v každej situácii. Len nezabudnite, že Mu musíte dôverovať, že vám dá dostatok radosti a pokoja pre dnešok.


V rozhodnutí kráčať v pokoji a radosti je obrovská sila, ak to urobíte bez ohľadu na okolnosti, ktoré sú okolo vás.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon