Modli sa za všetko a ničoho sa neboj

Zmužilí buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate na Hospodina. ŽALM 31:25

Pred časom som vnímala, ako mi Pán hovorí tieto slová: „Modli sa za všetko a ničoho sa neboj.“ Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov mi ukázal rôzne veci o modlitbe a strachu. Mnohé z nich sa zaoberali malými oblasťami, v ktorých sa strach pokúšal vkradnúť do môjho života a spôsobiť mi problémy. Boh mi ukázal, že v každom probléme, bez ohľadu na to, aký veľký alebo dôležitý je, či aký malý a bezvýznamný je, riešením je modlitba.

Niekedy sa začneme báť tým, že sa sústredíme na svoje okolnosti. Čím viac sa zameriavame na problém, tým viac sa bojíme. Namiesto toho sa môžeme rozhodnúť zamerať sa na Boha. On je schopný zvládnuť čokoľvek, s čím sa v tomto živote stretneme.

Boh zasľúbil, že nás posilní, zocelí v ťažkostiach, podrží a podoprie nás Svojou víťaznou pravicou (Izaiáš 41:10). Prikazuje nám tiež, aby sme sa nebáli. Avšak, nezabudnite, On nám nikde neprikazuje, aby sme nepociťovali strach, ale nám hovorí, aby sme sa strachom nenechali ovládať.

Pán nám dnes hovorí: „Neboj sa, Ja ti pomôžem.“ Avšak nikdy nezažijeme Božiu pomoc, kým nedáme všetko do úzadia a nebudeme dostatočne poslušní, aby sme vykročili vo viere.


Neustupujte, keď cítite strach. Dôverujte Pánovi a pokračujte.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon